Detta är Friendly Power AB

Våra medarbetare är alla mycket erfarna inom solcellsbranschen och sitter med i framtida forskningsprojekt hos Energimyndigheten. Vi har alla jobbat med solceller i över 15 år, och alltid leget i frontlinjen med senaste tekniken på solpaneler, solfångare och växelriktare. På senare tid har laddstolpar för elbilar, energilager i form av batterier och AI-lösningar (artificiell intelligens) samt IMD (individuell mätning och debitering) blivit mer aktuellt. Vi på Friendly Power tar fram helhetskoncept och utgår från varje fastighets förutsättningar och behov och föreslår alltid framtidssäkrade lösningar. Vi tar ett helhetsansvar för både, projektering, installation och drift.

Vi drivs av att hitta lösningar att rädda klimatet och att det kan göras med god ekonomisk lönsamhet utan att göra det på bekostnad av andra människor. Våra solceller kommer från EU med kisel brutet i Norge, och vi känner till arbetsförhållandena i alla led.

Vi erbjuder våra tjänster över hela landet

Friendly Power AB har sitt kontor i centrala Stockholm, men kan utföra projekt över hela Stockholmsområdet samt större projekt över hela Sverige. Så oavsett var du bor eller verkar är du varmt välkommen att vända dig till oss för hjälp med ladd infrastruktur, IMD och solcellslösningar.

Våra solceller är en lönsamma från dag 1

Eftersom våra solceller har marknadens absolut längsta livslängd och längsta garantitid, så blir priset för producerad energi betydligt läger än ”billigare” solpaneler med kort livslängd. Så jämför inte bara solceller pris, utan även produktgarantitid och livslängd. Våra solpaneler tappar 9% på 50 år, enligt beräkningar och garantin på 30 år förutsätter 87% vid garantitidens slut (för både produkt- och effektgaranti). Vi berättar gärna varför de är hållbarare än solcellspaneler från t.ex Kina. Våra solceller är lönsamma från första dagen! Ihop med lösning för IMD och laddstolpar skräddarsyr vi mycket ekonomiskt fördelaktiga lösningar för bl.a bostadsrättsföreningar. Solceller i brf:er är även en bra försäkring mot kommande energiprishöjningar. Det brukar ofta vara brf:ens största utgiftspost. Solceller tak på hyreshus är också en mycket bra affär för både fastighetsägaren, hyresgästerna och inte minst för miljön/framtida generationer. Solceller på flerfamiljshus lönar sig alltid. Låt oss visa hur.

Vi löser effektbristen

Det är vanligt i brf:er och hyreshus att det inte finns tillräckligt med effekt för att installera elbilsladdare, dvs. att huvudsäkringen är för liten. Låt oss se om vi kan hjälpa er, på samma sätt som vi löst det i andra projekt, eller med en helt unik lösning som passar just er. Vi har kompetensen och tekniken att sätta ihop tekniska paket med eller utan solceller.