Hur fungerar solceller?

Är du inte bekant med hur solceller fungerar? Fortsätt i så fall att läsa här. Solenergi är en mycket miljövänlig energikälla. Solen är gratis, lyser konstant mot jorden och kan inte ägas av någon och kommer därmed aldrig att generera några krig. Att fånga solstrålarna för att skapa elektricitet genererar inga utsläpp alls. Men hur fungerar då solceller? Hur kan de producera elektricitet? Solcellerna är gjorda av tunt kisel som skyddas av glas och flera solceller hänger ihop i en solpanel. Dessa paneler kan monteras på din fastighets tak eller fasad. De kan antingen sitta utanpå befintligt tak eller fasad, eller vara integrerade i konstruktionen, sk. takintegrerade eller fasadintegrerade solceller. När solcellerna träffas av solljus (även molniga dagar), uppstår en elektrisk spänning mellan fram- och baksidorna av solcellerna. Fram- och baksidorna är i sin tur sammankopplade och därmed uppstår en likström när den elektriska spänningen uppstår. Likströmmen förs via en kabel från solpanelerna till en växelriktare som omvandlar likströmmen till växelström. På så sätt omvandlas solens strålar till elektricitet som du kan användas på vanligt sätt i huset och på hela elnätet. Det vinner både du, naturen, miljön och framtida generationer mycket på!

Hur fungerar det på vintern?

Ju mer sol desto mer elektricitet producerar solcellerna. Det betyder att de av förklarliga skäl producerar mest elektricitet under sommarmånaderna då solen är ute som mest, men produktionen är relativt stor från februari till oktober. Men hur fungerar det då till exempel på vintern? Faktum är att det inte behöver vara soligt ute för att dessa celler ska kunna producera elektricitet, det räcker att det är ljust. Cellerna producerar därför elektricitet även på vintern, men det sker då i en mindre omfattning än vad som är fallet på sommaren. Solcellsanläggningen kan ändå göra stor nytta på vintern, genom att kapa effekttopparna, som brukar vara som störst denna årstid.

Vi är baserade i centrala Stockholm

Vi har vårt kontor inne i centrala Stockholm. Du är varmt välkommen att hälsa på oss om du har vägarna förbi. Du finner oss på Erstagatan 24.